รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สาย


รายนาม ดำรงตำแหน่งปี
1.นายสนั่น สุวิเศษศักดิ์ 19 มิ.ย.2493 - 3 ต.ค.2493
2.นายสุะ โอบอ้อม 3 ต.ค.2493 - 5 มิ.ย.2494
3.นายสมชาย กลิ่นแก้ว 5 มิ.ย.2494 - 16 พ.ค. 2497
4.นายสัญญา สุวรรณสายะ 18 พ.ค.2497 - 1ก.ค. 2497
5.นายสุวรรณ เศวตศิลา 17 ต.ค.2497 - 24 ก.ค. 2499
6.นายสำราญ บุษปวนิช 17 ก.ย.2499 - 16 ก.ย. 2501
7.นายประสิทธิ์ โกมลมาลย์ 16 ก.ย. 2501 - 19 ส.ค. 2502
8.นายสำราญ บุษปวนิช 19 ส.ค. 2502 - 23 มิ.ย. 2503
9.นายบุรี พรหมลักขโณ 23 มิ.ย. 2503 - 12 ก.พ. 2504
10.นายเสริมศักดิ์ โคจรสวัสดิ์ 12 ก.พ. 2504 - 31 ก.ค. 2511
11.นายธวัชชัย สมสมาน 1 ส.ค. 2511 - 17 ก.ค.2512
12.นายสวัสดิ์ วรพงษ์ 17 ก.ค. 2512 - 11 ต.ค. 2517
13.ร.ต.บุญนพ ถปะติวงศ์ 11 ต.ค. 2517 - 31 ต.ค. 2518
14.นายถาวร จิตต์เยี่ยม 31 ต.ค. 2518 - 20 ม.ค. 2520
15.ร.ต.สินธุ วงศ์สุนทร 20 ม.ค. 2520 - 30 พ.ย. 2522
16.นายสำเริง ปุณโยปกรณ์ 30 พ.ย. 2522 - 15 ต.ค. 2526
17.พ.ต.สิโรตม์ สุวรรณนาคินทร์ 15 ต.ค. 2526 - 6 ต.ค. 2528
18.นายไชย ไชยานนท์ 6 ต.ค. 2528 - 27 ต.ค. 2531
19.นายสิทธิพร เกียรติศิริโรจน์ 6 ธ.ค. 2531 - 13 ม.ค. 2534
20.นายวรเกียรติ สมสร้อย 25 มี.ค. 2534 - 4 ต.ค.2536
21.นายภักดี รัตนผล 28 พ.ย. 2536 - 9 ต.ค. 2538
22.นายถาวร เฉิดพันธุ์ 1 พ.ย. 2538 - 21 พ.ย. 2542
23.นายธานินทร์ สุภาแสน 22 พ.ย. 2542 - 19 พ.ย. 2543
24.นายเดชา สัตถาผล 20 พ.ย. 2543 - 5 ต.ค. 2546
25.นายศานิต บุญเรือง 6 ต.ค. 2546 - 31 ต.ค. 2547
25.นายสมหวัง รุ่งตระกูลชัย 1 พ.ย. 2547 - 25 ธ.ค.2548
26.นายชูศักดิ์ อุปนันท์ 26 ธ.ค.2548 - 30 ก.ย.2550

รวมเว็บไซต์สำคัญในจังหวัดเชียงราย

ททท ภาคเหนือเขต 2 | เทศบาลนครเชียงราย | จังหวัดเชียงราย | อี-เชียงราย | สวท.เชียงราย | พระตำหนักดอยตุง | เชียงรายทูเดย์ | ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน | ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย | เซ็น อุทยานสวนชา | ท่องเที่ยวชนเผ่า | มูลนิธิกระจกเงา | วัดร่องขุ่น | วนา ฟาร์มนกกระจอกเทศ | อุทยานแห่งชาติ | เชียงรายโฟกัส | เจียงฮายสะปายกล้อง |สถานีขนส่งแห่งที่ 2

eXTReMe Tracker
Copyright ? 2009 http://www.lovemaesai.com.
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form

สงวนสิทธิ์ทุกข้อความ / รูปภาพ หากต้องการข้อมูลภายในเว็บไซต์กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ EMAIL